Dla klienta

WAŻNE INFORMACJE

Wykaz ważnych informacji w tym numery telefonów do służb ratowniczych, informacje o awariach itp.

INTERNETOWA KARTOTEKA UŻYTKOWNIKA LOKALU

PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ

Dane kontaktowe oraz formularz umożliwiający kontakt z nami.
Jak działamy

Etap 1- Przygotowawczy

Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola więcej …

Etap 2- Bieżąca praca wspólnowty

Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi więcej …

Etap 3- Długofalowe działania

Zorganizowanie prac konserwacyjnych i przeglądów nieruchomości. Utworzenie celowego funduszu remontowo-inwestycyjnego, mającego na celu finansowanie ewentualnych przyszłych napraw i remontów. Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości więcej …
Oferta

blok

Firma nasza współpracuje z wysokiej klasy specjalistami wykonującymi następujące usługi:
przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy instalacji elektrycznej, kosztorysy.

Usługi dla naszej firmy świadczą  również:
prawnicy  prowadzący sprawy wspólnot mieszkaniowych jak też wszelkie sprawy z zakresu zarządzania i administracji, specjaliści sprawujący funkcje inspektora nadzoru budowlanego oraz notariusze.

Dodatkowo w stałej współpracy jesteśmy z firmami świadczącymi usługi utrzymania czystości, usługi pogotowia awaryjnego, firmami budowlanymi, itp.